Filtracja przemysłowa

FILTRY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA/GAZÓW

Filtry Ultra-Filter DF są przeznaczone do przemysłowego uzdatniania sprężonego powietrza lub innych gazów dla różnych zastosowań.

Wydajność poddana walidacji zgodnie z normą ISO 12500-1dla niezawodnej jakości sprężonego powietrza odpowiedniej dla zastosowań zgodnych z normą ISO 8573-1.

Poza oszczędnościami na kosztach poniesionych na energię elektryczną Ekonomizer oferuje dalsze oszczędności dzięki zmianie w odpowiednim czasie zużytych wkładów filtra. Obliczany jest najbardziej korzystny czas dla wymiany wkładu, a wyświetlacz LED sygnalizuje o potrzebie wymiany wkłady wyświetlając komunikat „wymiana wkładu”.

9 rozmiarów Ultra-Filter obejmuje zakres wielkości przepływu od 35 do 1100 m3/h oraz umowną moc sprężania pomiędzy 2 a 120 KW.

Dostępne są trzy wersje: Standard, Plus, Superplus.

Karty techniczne:
Filtry DF/standard/plus/Superplus
Bruszura filtr DF

Filtry trójstopniowe DF-T (DF-Three) są używane do oczyszczania sprężonego powietrza oraz gazów w obszarze zastosowań przemysłowych.

Dzięki połączeniu różnych stopni oczyszczania w jednej obudowie, filtr DF-T jest rozwiązaniem kompaktowym, wymagającym niewielkiej przestrzeni i łatwym w serwisowaniu. 3 rozmiary filtra DF-T pokrywają zakresem wydajności przepływy do 110 Nm³/h w warunkach ciśnienia roboczego 7 bar.

Karty techniczne:
Filtr trójstopniowy DF-T

Filtry DXF są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów przemysłowych. Specjalna konstrukcja obudowy filtracyjnej i wkładów jak również użyte materiały umożliwiają eksploatację w ekstremalnych warunkach roboczych. Filtry DFX mogą pracować przy wysokich jak i niskich temp.roboczych, a także w warunkach otoczenia przy naprężeniach mechanicznych jak wibracje czy nacisk.

7 rozmiarów filtra DFX pokrywa zakresem wydajności przepływy do 600 Nm3/h (dla sprężonego powietrza) przy ciśnieniu roboczym 25 bar. Przyłącza obudowy występują w rozmiarach od 3/8“ do 2“.

Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500-1 oraz ISO 12500-3 w celu zapewnienia uzyskania wiarygodnej jakości sprężonego powietrza, zgodnie z normą ISO 8573-1.

Karty techniczne:
Filtr do zasosowań specjalnych DFX

Separator cyklonowy przeznaczony jest do usuwania cząstek stałych i cząstek cieczy oraz aerozoli ze sprężonego powietrza i gazów.

Separatory DF-C zostały zaprojektowane do przetwarzania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Jednostka oferuje wysoki poziom separacji w dużym zakresie przepływów przy małych stratach ciśnienia. Jest to osiągnięte dzięki innowacyjnemu wirowemu wkładowi oraz obudowie zoptymalizowanej pod kątem przepływu.

Ta seria produktów oferowana jest w 7 różnych obudowach na wielkości przepływu od 50 do 1100m3/h ( odniesione do 7 bar(g)). Dostepne są dwie wersje Standard i Superplus różniące sie drenem.

Separatory cyklonowy jest zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Dostepne są dwie wersje: Standard i Superplus.

Karty techniczne:
Separator cyklonowy DF-C std i sp V=50-1100m3h

Stalowy separator cyklonowy przeznaczony jest do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w szczególności do usuwania kondensatu niesionego przez sprężone powietrze.

Separatory cyklonowe SG-Z został zaprojektowany do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych.Obudowa ze specjalnymi prowadnicami cyklonowymi zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. Separator cyklonowy SG-Z jest dostępny także w wersji superplus, który wyposażony jest w sterowany elektronicznie dren kondensatu. Dodatkowo między drenem kondensatu a obudową zainstalowany jest zawór kulowy.

Ta seria produktów obejmuje 6 różnych obudów na wielkości przepływu od 1650 m3/h. do 15000 m3/h. (odniesione do 7 bar (g)).

Karty techniczne:
Separator cyklonowy SG-Z std i sp V=1650-15000m3h (EN)

Aluminiowy separator cyklonowy przeznaczony jest do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w szczególności do usuwania kondensatu niesionego przez sprężone powietrze

Separatory cyklonowy AG-Z został zaprojektowany do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych.Obudowa składająca się z trzech części ze specjalnymi prowadnicami cyklonowymi co zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach.

Separator AG-Z jest dostępny także w wersji superplus, gdzie wyposażony jest w sterowany elektronicznie dren kondensatu. Dodatkowo między drenem kondensatu a obudową zainstalowany jest zawór kulowy.

Ta seria produktów obejmuje 2 obudowy na wielkości przepływu od 1650 m3/h. do 2250 m3/h. (odniesione do 7 bar (g)).

Karty techniczne:
Separator cyklonowy AG-Z std i sp V=1650-2250m3h

OBUDOWY FILTRÓW DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA/GAZÓW

Obudowy stalowe standard wyposażone w econometer oraz dren pneumatyczny przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów.
Dzięki modułowej budowie możliwe jest stosowanie różnych ementów filtracyjnych.Obudowy SG standard przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, oudowy z przyłączami kołnierzowymi zapewniają niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. W wyposażeniu standardowym znajduje się econometer oraz dren pneumatyczny. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji, np. wydajności sprężarki. Ta seria produktów obejmuje 13 różnych obudów na wielkości przepływu od 1080m3/godz. do 38400 m3/godz. (odniesione do 7 bar (g) i 20oC).Obudowy SG standard są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 87/404/EG.Karty techniczne:
Obudowa filtra typ SG std, V=1080-38400m3h, Pmax= 16 bar

Obudowy stalowe superplus wyposażone w economizer oraz dren sterowany elektronicznie, przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów

Obudowy SG superplus przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, obudowy z przyłączami kołnierzowymi zapewniają niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. W wyposażeniu standardowym znajduje się economizer oraz dren sterowany elektronicznie. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji, np. wydajności sprężarki. Ta seria produktów obejmuje 13 różnych obudów na wielkości przepływu od 1080m3/h. do 38400 m3/h. (odniesione do 7 bar(g) i 20oC).

Obudowy SG standard są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 87/404/EG.

Karty techniczne:
Obudowa filtra SG Superplus V=1080-38400m3h,Pmax=16bar

Aby poznać szczegóły prosimy o kontakt z biurem.

Aby poznać szczegóły prosimy o kontakt z biurem.

Standardowe aluminiowe obudowy filtrów wyposażone w econometr oraz dren pływakowy, przeznaczone są o uzdatniania sprężonego powietrza i gazów.
W związku z modułową budową możliwe jest stosowanie różnych elementów filtracyjnych.Obudowy AG standard przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Obudowa składa się z trzech części i dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. W wyposażeniu standardowym znajduje się econometer oraz dren pływakowy. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji, np. wydajności sprężarki.Ta seria produktów obejmuje 14 różnych obudów na wielkości przepływu od 20 m3/godz. do 2880 m3/godz. (odniesione do 7 bar (g) i 20oC).Obudowy AG standard są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Karty techniczne:
Obudowa filtra AG Standard V=20-2880m3h,Pmax=16bar

Aluminiowe obudowy filtrów superplus wyposażone w economizer oraz elektroniczny dren przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów.
Ze względu na modułowa budowę możliwe jest stosowanie różnych elementów filtracyjnychObudowy AG superplus przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Obudowa składa się z trzech części i dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. W wyposażeniu standardardowym znajduje się economizer oraz dren sterowany elektronicznie. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji, np. wydajności sprężarki.Ta seria produktów obejmuje 3 różnych obudów na wielkości przepływu od 1440 m3/godz. do 2880 m3/godz. (odniesione do 7 bar (g) i 20oC).Obudowy AG superplus są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Karty techniczne:
Obudowa filtra AG Superplus V=1440-2880m3h,Pmax=16bar

Obudowy filtracyjne do wysokich ciśnień HD są zaprojektowane do oczyszczania sprężonego powietrza i gazów. Ze względu na modułową konstrukcję obudowy użyte mogą być różne elementy filtracyjne.

Obudowy do wysokich ciśnień HD są zaprojektowane do oczyszczania sprężonego powietrza i innych gazów w procesach przemysłowych.

Dwuczęściowa obudowa, ze względu na zoptymalizowaną konstrukcję, oferuje niski spadek ciśnień przy wysokich przepływach.

Duża ilość obudów z różnymi przyłączami pozwala dopasować filtr do wymaganych zastosowań, np. rozmiaru kompresora.

Seria obudów HD sk ada się z 8 różnych rozmiarów o zakresie przepływu od 30 m3/h do 720 m3/h (odniesionych do 7 bar g i 20°C). Obudowy HD obejmują zakres ciśnienia normalnego PN25 do PN 400.

Obudowy HD spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

Karty techniczne:
Obudowa filtracyjna HD V=30-720m3h,Pmax=25-400bar

ELEMENTY FILTRACYJNE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW

DO FILTRA DF

Filtr objętościowy do usuwania aerozoli wody, oleju oraz cząstek stałych ze sprężonego powietrza i gazów z poświadczoną dokładnoścą filtracji zgodnie z ISO 12500.

Wkłady filtracyjne typu M, S są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu M i S ma trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się pokryciem borokrzemianem włóknem szklanym, które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.

Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe aż do rozmiaru 0.01 µm.

Karty techniczne:
Filtr objętościowy M,S

Filtr objętościowy do usuwania aerozoli wody, oleju oraz cząstek stałychze sprężonego powietrza i gazów z poświadczoną dokładnoścą filtracji zgodnie z ISO 12500-1 oraz ISO 5011.

Wkłady filtracyjne typuV są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typuV ma trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się hydro i oleofobowością.

Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe.

Karty techniczne:
Filtr objętościowy V

Filtr wstępny do usuwania oleju, wody i cząstek stałych
Efektywna filtracja 100% dla danej wielkości porów.Filtr wstępny Ultraporex® zbudowany jest z wysoko porowatego spieku brązu. Zapewnia skuteczną filtrację cząstek stałych oraz cieczy.Dzięki wykorzystaniu różnych mechanizmów filtracji, takich jak zderzenie bezpośrednie, efekt sita oraz mechanizmy dyfuzyjne, ciekłe aerozole oraz cząstki stałe o rozmiarze od 25μm są zatrzymywane poprzez medium filtra. Wysokiej jakości spiek brązu gwarantuje nie tylko wysoką wydajność i pojemność medium ale umożliwia także regenerację wkładu.Karty techniczne:
Filtr objętościowy B

Filtr wstępny do usuwania zanieczyszczeń stałych z gazów

Filtr wstępny Ultrapoly jest filtrem w którym jako medium zastosowano wysoce porowaty, spiekany polietylen. Nawet najdrobniejsze cząstki pyłówi innych zanieczyszczeń są efektywnie zatrzymywane na powierzchni oraz w całej objętości medium filtra.

Dzięki wykorzystaniu klilku mechanizmów filtracji takich jak efekt sita i zderzenie bezpośrednie usuwane są zanieczyszczenia o rozmiarze 25μm i większe.

Karty techniczne:
Filtr wstępny Ultrapoly P

Filtr adsorbujący pary oleju, węglowodorów i zapachów

Filtr Ultrac A jest filtrem dwustopniowym. Stopień adsorpcji eliminuje pary oleju, węglowodory i zapachy dzięki zastosowaniu węgla aktywnego. Cząstki stałe są usuwane w filtrze wgłębnym, zbudowanym z mikrowłokien w formie maty. Mata i siatka wspierająca ze stali nierdzewnej sprawiają, że oba stopnie filtra są odpowiednio mocno zamocowane.

Specjalny wkład odpowiedzialny jest za optymalną dystrybucję przepływu od wewnątrz do zewnątrz. Zapewnia to minimalny spadek ciśnienia i pełne wykorzystanie materiału filtracyjnego. Przy odpowiedniej filtracji wstępnej (patrz „zalecana filtracja wstępna”) resztkowa zawartość oleju jest na poziomie < 0,003 mg/m³.

Karty techniczne:
Filtr Ultrac A

DO FILTRA DFX DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Filtr AX jest filtrem dwustopniowym. Stopień adsorpcji eliminuje pary oleju, węglowodory i zapachy dzięki zastosowaniu węgla aktywnego. Cząstki stałe są usuwane w filtrze wgłębnym, zbudowanym z mikrowłokien w formie maty.Dodatkowo, mata i siatka wspierająca ze stali nierdzewnej sprawiają, że oba stopnie filtra są odpowiednio mocno zamocowane.

Przy odpowiedniej filtracji wstępnej (patrz „zalecana filtracja wstępna”) osiągana resztkowa zawartość oleju jest na poziomie < 0,003 mg/m³.

Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500-2 w celu zapewnienia uzyskania wiarygodnej klasy jakości sprężonego powietrza, zgodnie z normą ISO 8573-1.

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ AX (EN)

Wkłady filtracyjne typu MX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu MX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się pokryciem borokrzemianem włóknem szklanym, które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.
Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe aż do rozmiaru 0.01 µm.

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ MX (EN)

Wkłady filtracyjne typu SX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych. W porównaniu do elementu filtracyjnego typ SX cechuje sie większym upakowaniem włokien co przekłada sie na dokładność i spadek ciśnienia.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu SX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się pokryciem borokrzemianem włóknem szklanym, które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.
Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe aż do rozmiaru 0.01 µm.

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ SX (EN)

Wkłady filtracyjne typu VX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu VX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.

Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe.

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ VX (EN)

STERYLNE POWIETRZE

OBUDOWY FILTRA

Obudowy filtrów P-EG przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów technicznych w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, zapewniają niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji.

Ta seria produktów obejmuje 18 różnych obudów dla przepływu od 60 do 23040 Nm3/h odniesione do 7 bar(g). Specjalne połączenie opracowane przez Donaldson gwarantuje, że wkłady filtra będą bezpiecznie zamocowane przez cały czas. Dzięki modułowej budowie możliwe jest stosowanie różnych elementów filtracyjnych w tej obudowie. Oznacza to że jeżeli zmienią się potrzeby, możliwa będzie adaptacja filtra.

Obudowy P-EG są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Karty techniczne:
Obudowa ze stali nierdzewnej typ P-EG

Obudowy filtrów PG-EG przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów technicznych. W zestawieniu z różnymi elementami filtracyjnymi Donaldson zapewniają optymalne rozwiązania dla wymogów niemalże każdej aplikacji.

Typoszereg pojedynczych PG-EG stanowi 6 różnej wielkości obudów dla przepływów pracy od 7,5 do 360m3/h (przy ciśnieniu absolutnym 1 bar ).

Obudowy wyposażone są w przyłącza trójklamrowe, dodatkowe typy przyłączy dostępne są na życzenie. Powierzchnia jest elektropolerowana do Ra<0,8µm.

Karty techniczne:
Obudowa ze stali nierdzewnej typ PG-EG 0006-0192

Obudowa filtra do napowietrzania i odpowietrzania sterylnych zbiorników zasobnikowych oraz pojemników przeznaczonych do transportu.

Filtry do napowietrzania i odpowietrzania z serii produktów wentylujących P-BE mają na celu zapewnienie 100% sterylności podczas przechowywania produktów farmaceutycznych, pojemników z wodą destylowaną, jedzeniem, chemikaliami, oraz/lub odpowietrzaniem fermentatorów.

Przyjazne dla użytkownika dwuczęściowe obudowy posiadają zabezpieczenie przed chlapaniem zapobiegające przedostawaniu się płynów do medium filtra i tym samym jego uszkodzeniu.

Szeroki wybór rozmiarów obudów pozwala przystosować filtr dokładnie do danego zastosowania. W serii tych produktów można znaleźć 12 wielkości obudów dla różnego natężenia przepływu od 4,5 do 2,010 m3/h przy 1 bar. Dzięki modułowemu rozwiązaniu firmy Donaldson-Ultrafilter w obudowie można zamontować różne rodzaje wkładów. Zakres wkładów obejmuje filtry sterylne wgłębne oraz hydrofobowe polipropylenowe lub teflonowe filtry membranowe o stopniu filtracji do 0,01µm.

Karty techniczne:
Obudowa ze stali nierdzewnej typ P-BE

WKŁADY FILTRACYJNE

Filtr P-SRF N jest plisowanym filtrem wgłębnym z rdzeniem, rekawem oraz końcówkami wykonanym są ze stali nierdzewnej. Stopień retencji jest > 99,99998% odniesione do 0.2μm i > 99,9999998% odniesione do 0.02μm.

Borosilikatowe medium filtra ma strukturę trójwymiarową, jest obojętne chemicznie i opracowane specjalnie dousuwania zanieczyszczających bakterii i wirusów. Medium filtra jest hydrofobowe i zapewnia dużą pojemność na zanieczyszczenia przy niskim spadku ciśnienia i dużym przepływie. P-SRF N został opracowany do bezpiecznej i sterylnej filtracji sprężonego powietrza i innych gazów procesowych. Wkład filtra spełnia wysokie wymagania w przemysle spożywczym (mleczarnie, przetwarzanie żywności, napoje ) oraz farmaceutycznej i działa niezawodnie nawet w ekstremalnych warunki pracy.

Elementy filtracyjne w których nie wystepuje zjawiska uwalniania włokien są wytwarzane zgodnie z wymaganiami UE i USA dotyczącymi dopuszczenia do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Code of Federal Regulations) Tytuł 21 oraz 1935/2004/EC. Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej pozwala na ponad 100 możliwych cykli sterylizacji w określonych warunkach.

Karty techniczne:
Element filtacyjny typ (P)-SRF N (EN)

Filtr P-BE jest filtrem wgłębnym z wsparciem zewntrznym i wewnętrznym oraz końcówkami wykonanym są ze stali nierdzewnej. Stopień retencji wynosi 99,999% odniesione do 0.2μm. Borosilikatowe medium filtra ma strukturę trójwymiarową o przestrzeni pustej równej 95%. Zapewnia to dużą pojemność na zanieczyszczenia przy niskim spadku ciśnienia i dfużyem przepływie. Medium filtra jest hydrofobowe.

Elementy filtracyjne w których nie wystepuje zjawiska uwalniania włokien są wytwarzane zgodnie z wymaganiami FDA dotyczącymi dopuszczenia do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR ( Code of Federal Regulations) Tytuł 21. Sterylny elementy filtracyjny P-BE zapewnia bezpieczną i powtarzalną produkcje.

Karty techniczne:
Element filtacyjny typ (P)-BE (EN)

URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA STERYLNEGO POWIETRZA

Donaldson Ultrafilter opracował rozwiązanie specjalne dla instalacji, w których wymagane jest sterylne powietrze nie zawierające zanieczyszczeń ani bakterii. Jest nim urządzenie do jego wytwarzania o nazwie P-SLF.U. Oferowane jest w 8 różnych wielkościach, co umożliwia wytwarzanie sterylnego powietrza w ilości od 30 do 900m3/godz. Urządzenia do wytwarzania sterylnego powietrza oferujemy w wersji przenośnej i stacjonarnej. P-SLF jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym.

Urządzenie typu P-SLF to urządzenie o zwartej budowie, składające się z filtrów wstępnych oraz sterylnych, połączone z dmuchawą niskociśnieniową.

Wytworzone przez urządzenie powietrze sterylne jest wprowadzane do zbiornika w warunkach niskiego nadciśnienia. Ciągła wymiana powietrza uniemożliwia wlot bakterii, wirusów i innych zanieczyszczeń z otoczenia.

Karty techniczne:
Urządzenie do wytwarzania sterylnego powietrza P-SLF Box

GRC  dystrybucja produktów DONALDSON

Linia Ultrafilter i Torit

filtry Donaldson, osuszacze, spusty kondensatu, dreny kondensatu, filtry sprężonego powietrza, chłodnice, zestawy naprawcze

Biuro:
ul. Porajowska 6/2, 54-106 Wrocław

 

e-mail: info@grc.pl
www.filtracja-powietrza.pl
tel: (+48) 536-536-900