Osuszacze absorpcyjne zimnoregenerowane

Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno
o przepływach: 5-25m3/h(typ Mini), 35-100m3/h (typ Midi)

Kompleksowy system oczyszczania powietrza, zawierający filtr wstępny z automatycznym drenem kondensatu, osuszacz adsorpcyjny i filtr końcowy.

Filtr wstępny zatrzymuje cząsteczki stałe oraz kondensat (mieszanina oleju z wodą), aż do resztkowej zawartości olejuw powietrzu na poziomie 0,03 mg/m3. Następnie osuszaczadsorpcyjny pochłania wilgoć ze sprężonego powietrza, osuszając je do punktu rosy równego – 40 °C. Ostatecznie w filtrze końcowym wychwytywane są cząsteczki pyłu, którymógł przedostać się z kolumn osuszających.

Cechy Ultrapac 2000 standard i Ultrapac 2000 Superplus:

  • Kompleksowy system oczyszczania powietrza obejmujący filtr wstępny, filtr końcowy oraz automatyczny dren kondensatu, całość zmontowana w fabryce, minimalne wymagania instalacyjne.
  • Czynnik osuszający umieszczony we wkładach, co ułatwia obsługę i zapobiega rozpylaniu czynnika w czasie pracy.
  • Unikalny wielofunkcyjny blok zawierający wszystkie elementy mechaniczne i elektroniczne.
  • Wyjątkowo zwarta konstrukcja zajmuje mało miejsca, wymaga niewielkiej przestrzeni do instalacji.
  • W przypadku centralnej instalacji system może być połączony ze sprężarką w celu zaoszczędzenia powietrza regeneracyjnego.

Cechy Ultrapac 2000 Superplus

  • Układ sterowania z czujnikami pojemnościowymi powoduje adaptację cykli czasowych do chwilowego obciążenia wilgocią przy zmiennych warunkach panujących na wlocie urządzenia, takie rozwiązanie zmniejsza zużycie powietrza regeneracyjnego.
  • Unikalny system samokontroli: strumień powietrza regeneracyjnego podlega nieustannemu pomiarowi, dzięki czemu wcześnie wykrywane są wszystkie odchyłki od wartości zadanych. Dostępne w ponad 10 językach.
  • Wyświetlacz tekstowy informuje o awariach, warunkach serwisowych i statusie urządzenia.
  • Port komunikacyjny do programowania. Port komunikacyjny do transmisji danych i wiadomości alarmowych.
  • Ekonomizer określa optymalny moment wymiany wkładu filtru.

Karty techniczne:

Ultrapac 2000 broszura

Ultapac 2000mini Standard i Superplus V=5-25m3/h (EN)

Ultapac 2000midi Standard i Superplus V=35-100m3/h (EN)

Układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym z regeneracja na zimno
o przepływach od 5 do 8750m3/h

Układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym Donaldson Ultrapac HED/ALD/MSD 0005-1000

 

Ultrapac HED/ALD/MSD Typ 0005 do 1000 to kompletny układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym, filtrem wstępnym i końcowym oraz sterowanym poziomem elektronicznym drenem kondensatu.

Sposób działania:
Sprężone powietrze jest wprowadzane do osuszacza przez wlot i filtr wstępny. W tym stadium medium jest oczyszczane z cząstek stałych i kondensatu. Kondensat jest usuwany przez elektroniczny, sterowany poziomem, dren kondensatu. Poprzez dolny samoczynny zawór trójdrogowy, powietrze jest wprowadzane do adsorbera, w którym jest osuszane do wymaganego punktu rosy. Poprzez górny samoczynny zawór trójdrogowy, powietrze kierowane jest do filtra końcowego, w którym usuwany jest pył, który może uwalniać się ze złoża sorbentu. Czyste i suche sprężone powietrze poprzez wylot kierowane jest do instalacji sprężonego powietrza i miejsca odbioru.Podczas gdy w jednym ze zbiorników zachodzi osuszanie (adsorpcja), w drugim złoże jest poddawane regeneracji. Część strumienia osuszonego powietrza jest rozprężana do poziomu ciśnienia atmosferycznego poprzez kryzę i kierowane przez zawilgocone złoże, zawór elektromagnetyczny oraz tłumik do atmosfery.

Karty techniczne:

Ultrapac Classic HED/ALD/MSD Broszura

Ultrapac HED-20c, ALD-40c, MSD-70c, V=5-1000m3/h, P=4-16bar

Ultrapac HED-20c, ALD-40c, MSD-70c, V=1350-8750m3/h, P=4-10bar

Kompletny układ uzdatniania z osuszaczem regenerowanym na zimno do wysokich ciśnień, z filtrem wstępnym i końcowym.

Sprężone powietrze poprzez wlot do osuszacza kierowane jest do filtra wstępnego. Na tym etapie, powietrze jest oczyszczane z cząstek stałych i kondensatu. Kondensat jest usuwany poprzez ręczny zawór spustowy lub opcjonalny dren elektroniczny. Następnie sprężone powietrze jest kierowane poprzez samoczynny zawór trójdrogowy do zbiornika z sorbentem-adsorbera, w którym powietrze jest osuszane do wymaganego ciśnieniowego punktu rosy.
Następnie powietrze przepływa przez górny samoczynny zawór trójdrogowy i filtr końcowy, który zabezpiecza przed skutkami ewentualnej abrazji sorbentu. Suche i oczyszczone powietrze kierowane jest do wylotu i dalej do instalacji użytkownika.
Podczas gdy w jednym z adsorberów zachodzi adsorpcja, drugi w którym złoże w poprzedniej fazie cyklu zostało zawilgocone poddawany jest regeneracji. Do regeenracji wykorzystywana jest częśc strumienia osuszonego powietrza rozprężona przez dyszę do ciśnienia atmosferycznego. Powietrze regeneracyjne przepływa prze złoże sorbentu a nastepnie jest uwalniane do atmosfery przez sterownany pneumatycznie zawór i tłumiki.

Karty techniczne:

HLP PN25-40, V = 40-1130m3/h,P=17-25bar

HLP PN100-400, V = 55-1050m3/h (EN)

o przepływach od 5 do 1000m3/h oraz Ultrapac 2000 (mini i midi) w wersjach Standard i Superplus

Kompletny zespół oczyszczania powietrza Donaldson Oilfreepac OFP

Kompletny zespół oczyszczania powietrza: potrójna filtracja wstępna z elektronicznie sterowanym spustem kondensatu na każdym poziomie, zimnoregenerowany osuszacz adsorpcyjny, pochłaniacz z węgla aktywnego do adsorpcji pozostałości oparów oleju i węglowodorów oraz urządzenie zamykające przeciwdziałające przedostaniu się oleju.

Poza posiadaniem wszystkich cech osuszaczy adsorpcyjnych Ultrapac 2000 i Ultrapac HED/ALD/MSD, osuszacze Oilfreepac 2000 (mini i midi) i Ultrapack OFP(modele 0005-1000) zawierają integralny filtr z węglem aktywnym dla usunięcia wodorowęglanów i innych par dla zastosowań dla których wymagane jest powietrze wolne od ojelu i nieprzyjemnych zapachów.

Karty techniczne:

Oilfreepac OFP V=5-1000_m3/h P=4-16bar

OFP 2000mini Standard i Superplus v=5-25m3/h, P=4-16bar (EN)

OFP 2000midi Standard i Superplus v=5-25m3/h, P=4-16bar (EN)

Szczegółowa oferta- prosimy  o kontakt z biurem : biuro@filtracja-powietrza.pl

 

GRC  dystrybucja produktów DONALDSON

Linia Ultrafilter i Torit

filtry Donaldson, osuszacze, spusty kondensatu, dreny kondensatu, filtry sprężonego powietrza, chłodnice, zestawy naprawcze

Biuro:
ul. Porajowska 6/2, 54-106 Wrocław

 

e-mail: info@grc.pl
www.filtracja-powietrza.pl
tel: (+48) 536-536-900