OSUSZACZE ABSORPCYJNE GORĄCOREGENEROWANE

Osuszacze adsorpcyjne z regeneracją gorącym powietrzem z zewnątrz pracują na zasadzie dynamicznej adsorpcji. Strumień wilgotnego gorącego powietrza przepływa przez złoże sorbentu. W tym czasie z powietrza usuwana jest wilgoć. Ponieważ pojemność adsorpcyjna złoża jest ograniczona, musi być ono poddane regeneracji (desorpcji). Dzięki zastosowaniu naprzemiennej pracy dwóch zbiorników osuszacz gwarantuje ciągłą dostawę osuszonego powietrza.Podczas gdy w jednym ze zbiorników powietrze jest osuszane, w drugim jednocześnie zachodzi regeneracja złoża. Czas regeneracji jest zawsze krótszy od czasu adsorpcji.

Regeneracja zawilgoconego złoża jest przeprowadzana w dwóch krokach w zależności od typu:

Typ HRS

 1. Desorpcja w kierunku przeciwnym do kierunku adsorpcji przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza z otoczenia. Obieg gorącego powietrza jest realizowany przez dmuchawę i grzałkę.
 2. Chłodzenie podgrzanego złoża przy użyciu powietrza z otoczenia.

Typ HRE

 1. Desorpcja w kierunku przeciwnym do kierunku adsorpcji przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza z otoczenia. Obieg gorącego powietrza jest realizowany przez dmuchawę i grzałkę.
 2. Chłodzenie podgrzanego złoża przy użyciu części strumienia osuszonego powietrza.

Kompletny typoszereg – z nieprzeciętnym wyposażeniem i wyjątkowym projekcie-zapewnia jednocześnie wysoką niezawodność i bardzo ekonomiczną pracą.

Istnieje możliwość opracowania indywidualnego projektu dla danej aplikacji.

Karty techniczne :

Osuszacz typ HRE, HRG, HRS broszura (EN)

Osuszacz typ HRS – 0% strat (PL)

Osuszacz typ HRE – do 2% strat, regeneracja ciepłem kompresji (EN)

Osuszacz adsorpcyjny gdzie regeneracja odbywa się przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła.  Dehydracja zachodzi w kierunku przeciwnym do adsorpcji przy użyciu zewnętrznie podgrzewanego gazu w obiegu zamkniętym  (brak zużycia sprężonego gazu) . Natomiast chłodzenie zachodzi w kierunku przeciwnym do adsorpcji przy użyciu osuszonego sprężonego gazu w obiegu zamkniętym.

 

Automatycznie regenerowane osuszacze na gaz ziemny przeznaczone dla stacji dystrybucji gazu dla pojazdów kołowych nie generują strat przy osuszaniu.

Obecnie wdrożone typy:

 • Typ 1: ARNG – 1000 S   dla  1000 Nm³/h
 • Typ 2: ARNG – 2000 S  dla  2000 Nm³/h

Konstrukcja

 • zbiorniki i orurowanie wykonane ze stali węglowej, zaprojektowane i zatwierdzone zgodnie z wymogami CE
 • posiada filtry; wstępny i końcowy
 • posiada pneumatycznie uruchamiane obustronne tworniki
 • posiada grzałkę elektryczną i chłodzoną powietrzem chłodziarkę regeneracyjną
 • grzałka, zbiornik oraz łączenia orurowania izolowane wełną mineralną i pokryte ocynkowaną blachą
 • okablowanie na obudowie zaciskowej (w razie potrzeby sterownik SPS na życzenie)
 • wszystkie komponenty są całkowicie zmontowane na stalowej ramie
 • wszystkie części ze stali węglowej są piaskowane, pokryte podkładem i polakierowane w kolorze RAL 5019 zgodnie ze standardami Donaldson
 • przystosowany do instalacji zewnętrznych pod dachem przy dodatnich temperaturach

Sprawdzanie

 • Montaż końcowy

(Po malowaniu à montowanie wszystkich części  nie malowanych, takich jak rurki do kontroli powietrza, manometry, transmitery, okablowanie,…)

 • Test szczelności z powietrzem/azotem przy 20 bar

0-10 bar sprężone powietrze (kompresor), 10 – 20 bar azot (butle gazowe)

(Ciśnienie robocze: 18,6 bar; ciśnienie projektowe zbiornika 22 bar)

 • Test funkcjonalności

(Po montażu końcowym à kontrola grzałki, dmuchaw, siłowników, terminalu zaworów,…)

 • Sprawdzian ogólny

oględziny wizualne

 

GRC  dystrybucja produktów DONALDSON

Linia Ultrafilter i Torit

filtry Donaldson, osuszacze, spusty kondensatu, dreny kondensatu, filtry sprężonego powietrza, chłodnice, zestawy naprawcze

Biuro:
ul. Porajowska 6/2, 54-106 Wrocław

 

e-mail: info@grc.pl
www.filtracja-powietrza.pl
tel: (+48) 536-536-900