SPUSTY STEROWANE AUTOMATYCZNIE

Urządzenie UFM-D jest sterowanym elektronicznie, bezstratnym drenem(spustem) kondensatu. Działanie membrany i duże przekroje wewnętrzne zapewniają niezawodny spust kondensatu, nawet w przypadku gdy kondensat jest zanieczyszczony cząstkami stałymi, co zapewnia krótsze czasy i większe bezpieczeństwo pracy w szczególności w bezpośrednim porównaniu z drenami sterowanymi czasowymi lub sterowanymi poziomem.

Dodatkowo, kondensat jest mniej emulguje w porównaniu do sterowanych czasowo zaworów elektromagnetycznych, które rozpylają kondensat. Mniejsza emulgowanie zapewnia lepsze działanie separatorów wodno-olejowych zapewniając dłuższe okresy spełnienia wymogów prawnych dotyczących limitów spustowych oraz niższe koszty eksploatacji! Nie ma straty powietrza podczas przedmuchu, dren pracuje cicho co jest bardzo istotną cechą podczas jego działania w miejscu pracy ludzi

Elektroniczna kontrola drenu monitoruje w sposób ciągły jego prace. Automatyczna reakcja na usterkę oraz styk bezpotencjałowy do zdalnego sterowania, zapewniają bezpieczne działanie urządzenia. Można reagować na usterki zanim staną się oczywiste pojawieniu się kondensatu wodnego w w miejscu wykorzystania systemu sprężonego powietrza.

Zastosowanie:
Drenowanie kondensatu bez strat sprężonego powietrza w:

 • sprężarkach
 • chłodnicach końcowych
 • zbiornikach końcowych
 • filtrach wstępnych i końcowych osuszaczy chłodniczych
 • filtrach wstępnych osuszaczy adsorpcyjnych
 • filtrach usuwających kondensat i olej
 • zagięciach rur

Karty techniczne:

Dren kondensatu typ UFM-D03, D05, D10 (EN)

Urządzenia UFM-D to sterowane elektronicznie dreny kondensatu nie powodujące strat sprężonego powietrza. Działanie membrany i duże przekroje wewnętrzne na potrzeby drenowania zapewniają niezawodną pracę nawet przy zanieczyszczonych kondensatach z zawartością cząstek stałych. Krótsze czasy przestoju, mniejsze problemy i większe bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo kondensat emulguje mniej niż przy użyciu kontrolowanego czasem zaworu elektromagnetycznego, który rozpyla/atomizuje kondensat. Mniejsze emulgowanie skutkuje lepszym funkcjonowaniem separatorów oleju/wody – dłuższe okresy spełniania wymogów prawnych dotyczących limitów spustowych, mniejsze koszty eksploatacji! W związku z tym, że podczas oczyszczania nie występują straty powietrza, dreny pracują cicho – jest to bardzo istotna cecha, podczas gdy dren jest zainstalowany w strefie pracy.

Elektroniczna kontrola drenu monitoruje w sposób ciągły jego prace. Automatyczna reakcja na usterkę oraz styk bezpotencjałowy do zdalnego sterowania, zapewniają bezpieczne działanie urządzenia. Można reagować na usterki zanim staną się oczywiste pojawieniu się kondensatu wodnego w w miejscu wykorzystania systemu sprężonego powietrza.

Zastosowanie:
Drenowanie kondensatu bez strat sprężonego powietrza w:

 • sprężarkach
 • chłodnicach końcowych
 • zbiornikach końcowych
 • filtrach wstępnych i końcowych osuszaczy chłodniczych
 • filtrach wstępnych osuszaczy adsorpcyjnych
 • filtrach usuwających kondensat i olej
 • zagięciach rur

Karty techniczne:

Dren kondensatu typ UFM-D30, D30HP, D130 (EN)

SPUSTY STEROWANE MECHANICZNIE

Sterowany pneumatycznie dren kondensatu, jest przeznaczony do stosowania w obszarach niebezpiecznych narażonych na eksplozję.

Cechy i zalety:

 • niezawodne odprowadzanie dużych ilości kondensatu
 • bezproblemowe odprowadzanie czystego oleju poprzez pomiar poziomu hydrostatycznego
 • praktycznie bez konserwacji
 • łatwy i szybki montaż
 • znakomita bezpieczeństwo działania dzięki dużym otworom drenażowym
 • podwójna pneumatyczna membrana serwozaworowa z długim okresem serwisowania
 • minimalna powierzchnia potrzebna ze względu na małą wysokość urządzenia
 • ręczne sterowanie
 • działanie bez prądu, szczególnie zalecane w niebezpiecznych obszarach

Karty techniczne:

Dren kondensatu pływakowy typ UFM-P

GRC  dystrybucja produktów DONALDSON

Linia Ultrafilter i Torit

filtry Donaldson, osuszacze, spusty kondensatu, dreny kondensatu, filtry sprężonego powietrza, chłodnice, zestawy naprawcze

Biuro:
ul. Porajowska 6/2, 54-106 Wrocław

 

e-mail: info@grc.pl
www.filtracja-powietrza.pl
tel: (+48) 536-536-900