OBUDOWY FILTRA

Obudowy filtrów P-EG przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów technicznych w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, zapewniają niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji.

Ta seria produktów obejmuje 18 różnych obudów dla przepływu od 60 do 23040 Nm3/h odniesione do 7 bar(g). Specjalne połączenie opracowane przez Donaldson gwarantuje, że wkłady filtra będą bezpiecznie zamocowane przez cały czas. Dzięki modułowej budowie możliwe jest stosowanie różnych elementów filtracyjnych w tej obudowie. Oznacza to że jeżeli zmienią się potrzeby, możliwa będzie adaptacja filtra.

Obudowy P-EG są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Cechy i korzyści:

 • Wysokiej jakości konstrukcja ze stali nierdzewnej
 • Niesamowicie niski spadek ciśnienia
 • Różne typy połączeń
 • Przepływ od 60m3/h do 23000m3/h

Karty techniczne:
Obudowa ze stali nierdzewnej typ P-EG

Obudowy filtrów PG-EG przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów technicznych. W zestawieniu z różnymi elementami filtracyjnymi Donaldson zapewniają optymalne rozwiązania dla wymogów niemalże każdej aplikacji.

Typoszereg pojedynczych PG-EG stanowi 6 różnej wielkości obudów dla przepływów pracy od 7,5 do 360m3/h (przy ciśnieniu absolutnym 1 bar ).

Obudowy wyposażone są w przyłącza trój klamrowe, dodatkowe typy przyłączy dostępne są na życzenie. Powierzchnia jest elektropolerowana do Ra<0,8µm.

Cechy i korzyści:

 • Elektropolerowane Ra < 0,8 µm
 • Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 1.4404
 • Konstrukcja zgodna z regulacjami:
  • Kodeks FDA CFR regulacji federalnych Tytuł 21
  • Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC
  • 3-A standardy sanitarne (Wersja Superplus)dla USA
  • Regulacja ramowa 1935/2004/EC

Karty techniczne:
Obudowa ze stali nierdzewnej typ PG-EG 0006-0192

Obudowa filtra do napowietrzania i odpowietrzania sterylnych zbiorników zasobnikowych oraz pojemników przeznaczonych do transportu.

Filtry do napowietrzania i odpowietrzania z serii produktów wentylujących P-BE mają na celu zapewnienie 100% sterylności podczas przechowywania produktów farmaceutycznych, pojemników z wodą destylowaną, jedzeniem, chemikaliami, oraz/lub odpowietrzaniem fermentatorów.

Przyjazne dla użytkownika dwuczęściowe obudowy posiadają zabezpieczenie przed chlapaniem zapobiegające przedostawaniu się płynów do medium filtra i tym samym jego uszkodzeniu.

Szeroki wybór rozmiarów obudów pozwala przystosować filtr dokładnie do danego zastosowania. W serii tych produktów można znaleźć 12 wielkości obudów dla różnego natężenia przepływu od 4,5 do 2,010 m3/h przy 1 bar. Dzięki modułowemu rozwiązaniu firmy Donaldson-Ultrafilter w obudowie można zamontować różne rodzaje wkładów. Zakres wkładów obejmuje filtry sterylne wgłębne oraz hydrofobowe polipropylenowe lub teflonowe filtry membranowe o stopniu filtracji do 0,01µm.

Karty techniczne:
Obudowa ze stali nierdzewnej typ P-BE

ELEMENTY FILTRACYJNE DO GAZÓW

Element filtracyjny (P)-PF-PP to absolutnie klasyfikowana, plisowana, o wysokiej wydajności membrana filtracyjna z polipropylenu. Zapewnia ona najwyższy stopień i niezawodność filtracji oraz wytrzymałość na substancje chemiczne nawet w bardzo ciężkich warunkach procesowych. Element filtracyjny (P)-PF-PP stanowi tańszą alternatywę dla membran filtracyjnych PTFE z podobną wydajnością i zakresem wytrzymałości na substancje chemiczne.

Wszystkie polipropylenowe media filtracyjne są hydrofobowe z wysoce porowatą strukturą membrany. Zapewnia to duże wartości przepływów i wysoką absorbcję cząstek podczas całego okresu eksploatacyjnego. Pokrywy końcowe i polipropylenowa membrana są spajane termicznie bez użycia spoiw. Efektem jest integralny element filtracyjny, który zapewnia maksymalną wytrzymałość na substancje chemiczne przy minimalnej ekstrakcji związków chemicznych.

Ta niezwykle trwała konstrukcja utrzymuje stałą porowatość i zdolność powstrzymywania zanieczyszczeń poprzez cały okres eksploatacyjny filtra bez niekontrolowanego odprowadzania zanieczyszczeń.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi EU i USA potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. (P)-PF-PP przeszedł testy dla plastików USP Klasa VI. Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien. Jest połączony termicznie bez użycia spoiw lub innych środków chemicznych.

Cechy i zalety:

 • Niezwykle wytrzymała konstrukcja polipropylenowa
 • Dokładność absolutna 0,2 µm (HIMA/ASTM)
 • Duże wartości przepływu
 • Biologicznie obojętny
 • Potwierdzone przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowanie:

 • Filtracja powietrza i gazów
  • Sprężone powietrze
  • Dwutlenek węgla
  • Powietrze fermentacyjne
  • Wentylacja zbiorników
  • Gazy techniczne

Karty techniczne:
Element filtacyjny typ (P)-PF-PP

Element filtracyjny (P)-PF-PT to absolutnie klasyfikowana, plisowana, o wysokiej wydajności membrana filtracyjna PTFE. Zapewnia ona najwyższy stopień i niezawodność filtracji oraz wytrzymałość na substancje chemiczne nawet w bardzo ciężkich warunkach procesowych.

Medium filtracyjne PTFE jest naturalnie hydrofobowa z wysoce porowatą strukturą membrany. Zapewnia to duże wartości przepływów i wysoką absorbcję cząstek podczas całego okresu eksploatacyjnego. Pokrywy końcowe i membrana PTFE są spajane termicz-nie bez użycia spoiw. Efektem jest integralny kartridż filtracyjny, który zapewnia maksymalną wytrzymałość na substancje chemiczne przy minimalnej ekstrakcji związków chemicznych.

Ta niezwykle trwała konstrukcja utrzymuje stałą porowatość i zdolność powstrzymywania zanieczyszczeń poprzez cały okres eksploatacyjny filtra bez niekontolowanego odprowadzania zanieczyszczeń.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi EU i USA potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. (P)-PF-PT przeszedł testy dla plastików USP Klasa VI. Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien. Jest połączony termicznie bez użycia spoiw lub innych środków chemicznych.

Cechy i zalety:

 • Niezwykle odporność materiału na wszystkie agresywne media
 • Hydrofobowa membrana PTFE
 • Dokładność absolutna 0,2 µm (HIMA/ASTM)
 • Duże wartości przepływu
 • Biologicznie obojętny
 • Potwierdzone przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowanie:

 • Filtracja powietrza i gazów
  • Sprężone powietrze
  • Powietrze fermentacyjne
  • Wentylacja zbiorników
  • Gazy techniczne

Karty techniczne:
Element filtacyjny typ (P)-PF-PT(EN)

Filtr P-BE jest filtrem wgłębnym z wsparciem zewntrznym i wewnętrznym oraz końcówkami wykonanym są ze stali nierdzewnej. Stopień retencji wynosi 99,999% odniesione do 0.2μm. Borosilikatowe medium filtra ma strukturę trójwymiarową o przestrzeni pustej równej 95%. Zapewnia to dużą pojemność na zanieczyszczenia przy niskim spadku ciśnienia i dfużyem przepływie. Medium filtra jest hydrofobowe.

Elementy filtracyjne w których nie wystepuje zjawiska uwalniania włokien są wytwarzane zgodnie z wymaganiami FDA dotyczącymi dopuszczenia do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR ( Code of Federal Regulations) Tytuł 21. Sterylny elementy filtracyjny P-BE zapewnia bezpieczną i powtarzalną produkcje.

Zastosowanie:

 • Filtracja powietrza i gazów
  • Wentylacja zbiorników
  • Sprężone powietrze
  • Dwutlenek węgla
  • Powietrze fermentacyjne
  • Gazy techniczne

Karty techniczne:
Element filtacyjny typ (P)-BE (EN)

Filtr (P)-GSL N składa się z regenerowalnej, plisowanej matrycy ze stali nierdzewnej we wkładzie ze stali nierdzewnej. Zakres wskaźnika retencji wynosi od 1μm do 25μm.

Filtr (P)-GSL N zatrzymuje zanieczyszczenia takie jak cząstki stałe, rdza i inne czynniki mogące wpływać na żywotność zaworów oraz uszczelnień. Zwiększona jakość pary wodnej zapewnia dłuższą żywotność filtrów sterylizowanych i zwiększa wydajność całego procesu. Filtr (P)-GSL N pozwala na szczególnie ekonomiczną filtrację dzięki możliwości regeneracji wkładu w kąpieli ultradźwiękowej lub płukaniu w kierunku przeciwnym do przepływu. Właściwość ta ma szczególne znaczenie przy dużych ilościach zanieczyszczeń. Plisowana matryca ze stali nierdzewnej zapewnia niski spadek ciśnienia nawet przy wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Wysoce wytrzymała konstrukcja filtra (P)-GSL N została opracowana tak, by wytrzymać maksymalną różnicę ciśnień 10 bar. Filtr może pracować w temperaturach z zakresu -20°C do 210°C przy oczyszczaniu powietrza, gazów i cieczy. Przy temp.wyższych niż 150°C wymagane są specjalne O-ringi.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi USA i EU potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien.

Cechy i zalety:

 • Wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń przy wysokiej różnicy ciśnień i dużych przepływach
 • Regenerowalne przy płukaniu w kierunku przeciwnym do przepływu lub przy użyciu ultradźwięków
 • Doskonała wytrzymałość materiału na parę i media agresywne
 • Do 0,01 μm przy nasyconych parach
 • Potwierdzone przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowanie:

 • Filtracja i gazów
  • Wentylacja zbiorników
  • Sprężone powietrze
  • Dwutlenek węgla
  • Azot
  • Gazy wysoce agresywne

Karty techniczne:
Element filtacyjny typ (P)-GSL N

Filtr (P) – GS VE składa się z regenerowalnej spawanej matrycy filtracyjnej wykonanej ze spieku ze stali nierdzewnej. Zakres wskaźnika retencji wynosi od 1 do 25μm.

Filtr (P) – GS VE zatrzymuje zanieczyszczenia takie jak cz. stałe, rdza i inne czynniki mogące wpływać na żywotność zaworów oraz uszczelnień. Zwiększona jakość pary zapewnia dłuższą żywotność filtrów sterylizowanych i zwiększa wydajność całego procesu. Filtr (P)-GS VE pozwala na ekonomiczną filtrację dzięki możliwośći regeneracji wkładu w myjce ultradźwiękowej lub poprzez płukanie w przeciwprądzie. Jest to szczególnie ważne przy dużej zawartości cząstek stałych. Porowatość jest wyższa niż 50% co zapewnia wysoką zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń, jak również dobre parametry przepływu i niski spadek ciśnienia.

Wytrzymałą konstrukcję filtra (P)-GS VE zaprojektowano do pracy z maksymalnym ciśnieniem różnicowym do 5bar. Filtr może być również stosowany w zakresie temperatur od -20°C aż do 210°C.

Cechy i zalety:

 • Doskonała odporność materiału na parę oraz media agresywne
 • Regeneracja poprzez płukanie w przeciwprądzie lub przy użyciu myjki ultradźwiękowej
 • Wysoka wydajność wychwytywania zanieczyszczeń przy niskim spadku ciśnienia i wysokim przepływie
 • Rozmiar porów do 0,01 μm do pary spożywczej
 • Do filtracji powietrza i pary
 • Dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowanie:

 • Filtracja i gazów
  • Wentylacja zbiorników
  • Sprężone powietrze
  • Dwutlenek węgla
  • Azot
  • Gazy wysoce agresywne

Karty techniczne:
Element filtacyjny typ P-GS VE

prosimy o kontakt z biurem

ELEMENTY FILTRACYJNE DO PARY

Filtr (P)-GS N składa się z regenerowalnej, plisowanej matrycy ze stali nierdzewnej we wkładzie ze stali nierdzewnej. Zakres wskaźnika retencji wynosi od 1µm do 25µm.

Filtr (P)-GS zatrzymuje zanieczyszczenia takie jak cząstki stałe, rdza i inne czynniki mogące wpływać na żywotność zaworów oraz uszczelnień. Zwiększona jakość pary wodnej zapewnia dłuższą żywotność filtrów sterylizowanych i zwiększa wydajność całego procesu. Filtr (P)-GS N pozwala na szczególnie ekonomiczną filtrację dzięki możliwości regeneracji wkładu w kąpieli ultradźwiękowej lub płukaniu w kierunku przeciwnym do przepływu. Właściwość ta ma szczególne znaczenie przy dużych ilościach zanieczyszczeń. Plisowana matryca ze stali nierdzewnej zapewnia niski spadek ciśnienia nawet przy wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Wysoce wytrzymała konstrukcja filtra (P)-GS N została opracowana tak, by wytrzymać maksymalną różnicę ciśnień 5 bar. Filtr może pracować w temperaturach z zakresu -20ºC do 200ºC przy oczyszczaniu powietrza, gazów i cieczy.

Wszystkie komponenty wersji ze spawanymi pokrywami końcowymi spełniają wymogi USA potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21. Dla aplikacji nie wymagających spełniania FDA dostępne są w wersji ekonomicznej, w której został użyty dwuskładnikowy klej typu Plastic Steel (epoksydowa masa naprawcza). Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien.

Cechy i korzyści:

 • Duża pojemność na zanieczyszczenia przy niskiej różnicy ciśnień i dużym przepływie
 • Regenerowalne przy płukaniu w kierunku przeciwnym do przepływu lub użyciu ultradźwięków
 • Doskonała wytrzymałość materiału na parę i media agresywne
 • Do 0,01 µm przy nasyconych parach
 • Wersja spawana zatwierdzona dla aplikacji z kontaktem z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowanie:

 • Filtracja pary
  • Browarnictwo
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł spożywczy
  • Opakowania aseptyczne
  • Przemysł elektroniczny
  • Przemysł mleczarski
  • Przemysł plastikowy

Karty techniczne:
Element filtacyjny typ (P)-GS N

Filtr (P)-GSL N składa się z regenerowalnej, plisowanej matrycy ze stali nierdzewnej we wkładzie ze stali nierdzewnej. Zakres wskaźnika retencji wynosi od 1μm do 25μm.

Filtr (P)-GSL N zatrzymuje zanieczyszczenia takie jak cząstki stałe, rdza i inne czynniki mogące wpływać na żywotność zaworów oraz uszczelnień. Zwiększona jakość pary wodnej zapewnia dłuższą żywotność filtrów sterylizowanych i zwiększa wydajność całego procesu. Filtr (P)-GSL N pozwala na szczególnie ekonomiczną filtrację dzięki możliwości regeneracji wkładu w kąpieli ultradźwiękowej lub płukaniu w kierunku przeciwnym do przepływu. Właściwość ta ma szczególne znaczenie przy dużych ilościach zanieczyszczeń. Plisowana matryca ze stali nierdzewnej zapewnia niski spadek ciśnienia nawet przy wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Wysoce wytrzymała konstrukcja filtra (P)-GSL N została opracowana tak, by wytrzymać maksymalną różnicę ciśnień 10 bar. Filtr może pracować w temperaturach z zakresu -20°C do 210°C przy oczyszczaniu powietrza, gazów i cieczy. Przy temp.wyższych niż 150°C wymagane są specjalne O-ringi.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi USA i EU potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien.

Cechy i zalety:

 • Wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń przy wysokiej różnicy ciśnień i dużych przepływach
 • Regenerowalne przy płukaniu w kierunku przeciwnym do przepływu lub przy użyciu ultradźwięków
 • Doskonała wytrzymałość materiału na parę i media agresywne
 • Do 0,01 µm przy nasyconych parach
 • Potwierdzone przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowanie:

 • Filtracja pary
  • Browarnictwo
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł spożywczy
  • Opakowania aseptyczne
  • Przemysł elektroniczny
  • Przemysł mleczarski
  • Przemysł plastikowy

Karty techniczne:
Element filtracyjny Donaldson typ (P)-GSL N

Filtr (P) – GS VE składa się z regenerowalnej spawanej matrycy filtracyjnej wykonanej ze spieku ze stali nierdzewnej. Zakres wskaźnika retencji wynosi od 1 do 25μm.

Filtr (P) – GS VE zatrzymuje zanieczyszczenia takie jak cz. stałe, rdza i inne czynniki mogące wpływać na żywotność zaworów oraz uszczelnień. Zwiększona jakość pary zapewnia dłuższą żywotność filtrów sterylizowanych i zwiększa wydajność całego procesu. Filtr (P)-GS VE pozwala na ekonomiczną filtrację dzięki możliwośći regeneracji wkładu w myjce ultradźwiękowej lub poprzez płukanie w przeciwprądzie. Jest to szczególnie ważne przy dużej zawartości cząstek stałych. Porowatość jest wyższa niż 50% co zapewnia wysoką zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń, jak również dobre parametry przepływu i niski spadek ciśnienia.

Wytrzymałą konstrukcję filtra (P)-GS VE zaprojektowano do pracy z maksymalnym ciśnieniem różnicowym do 5bar. Filtr może być również stosowany w zakresie temperatur od -20°C aż do 210°C.

Cechy i zalety:

 • Doskonała odporność materiału na parę oraz media agresywne
 • Regeneracja poprzez płukanie w przeciwprądzie lub przy użyciu myjki ultradźwiękowej
 • Wysoka wydajność wychwytywania zanieczyszczeń przy niskim spadku ciśnienia i wysokim przepływie
 • Rozmiar porów do 0,01 μm do pary spożywczej
 • Do filtracji powietrza i pary
 • Dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowanie:

 • Filtracja pary
  • Browarnictwo
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł spożywczy
  • Opakowania aseptyczne
  • Przemysł elektroniczny
  • Przemysł mleczarski
  • Przemysł plastikowy

Karty techniczne:
Element filtracyjny Donaldson typ P-GS VE

FILTRY KAPSUŁOWE DO GAZÓW

Filtry kapsułowe Donaldson są gotowymi do użycia jednorazowymi zespołami filtrującymi. Są idealne do użycia w niewielich instalacjach oraz w mobilnych rozwiązaniach uzdatniania cieczy i gazów. Filry kapsułowe Donaldson wykorzystują pełny zakres mediów filtracyjnych i klas filtracji Donaldson w kompaktowych, niezawodnych zestawach. Każdy zestaw filtracyjny składa sie z plisowanego elementu filtracyjnego uszczelnionego wytrzymałą obudową popipropylenową. Kompletny zestaw jest wytwarzany najnowocześniejszą metodą zgrzewu termicznego, zapewniającego maksymalną integralność filtra, bezpieczeństwo oraz doskonałą wydajność. Nie używane są kleje, żywice, części metalowe lub inne materiały obce.

Filtry kapsułowe Donaldson cechuja sie wysoką wytrzymałością mechaniczna na wstrząsy, ciśnienie, wielokrotną sterylizacje oraz codziene użycie w trydnych warunkach. Dostępne są 4 rozmiary, każdy z wieloma przyłączami, by zapewnić możliwość zastosowania w niemal każdej instalacji. W filtrach kapsułowych dostepne są wszystkie media filtracyjne firmy Donaldson, o powierzchni filtracji az do 2000 cm2.

Wszystkie komponenty spełniają wymagania stawiane przez przepisy UE i USA dotyczące dopuszczenia do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR ( Code of Federal Regulations) Title 21 oraz 1935/2004/EC. Filtry kapsułowe Donaldson pomyślnie przeszły testy USP Klasy VI dla tworzyw sztucznych. Elementy filtracyjne są wytwarzane zgodnie z wymaganiami, nie wystepuje migracja medium filtracyjnego oraz nie ma zjawiska uwalniania włokien filtra. Zestaw jest łączony termicznie, bez użycia spoiw oraz dodatków chemicznych.

Cechy i korzyści:

 • gotowe do użycia jednorazowe urządzenie filtrujące
 • sterylizowalny i regenerowalny
 • wysokowytrzymała konstrukcja polipropylenowa
 • zoptymalizowany przepływ
 • dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z: CFR 21 & 1935/2004/EC

Karty techniczne:
Filtry kapsułowe UFTD

GRC  dystrybucja produktów DONALDSON

Linia Ultrafilter i Torit

filtry Donaldson, osuszacze, spusty kondensatu, dreny kondensatu, filtry sprężonego powietrza, chłodnice, zestawy naprawcze

Biuro:
ul. Porajowska 6/2, 54-106 Wrocław

 

e-mail: info@grc.pl
www.filtracja-powietrza.pl
tel: (+48) 536-536-900