OBUDOWY FILTRA

Obudowa PF-EG została zaprojektowana do filtracji napojów takich jak: piwo, wino, woda mineralna i innych. Stosowana może być także w procesie filtracji wody używanej do produkcji różnego rodzaju produktów. Obudowy te są wyposażone w męskie przyłącze gwintowe na wylocie oraz stożkowe z nakrętką na wlocie zgodnie z DIN 11851.

Wentylacja oraz montaż opcjonalnych urządzeń jest możliwe poprzez przyłącze klamrowe DN40 znajdujące się na górze obudowy. Szeroka gama wielkości obudów z różnymi przyłączami umożliwia dokładne dopasowanie filtrów do wymogów aplikacji.

Typoszereg PF-EH obejmuje 12 różnej wielkości obudów dla wydajności od 3 do 600l/min w zależności od przeznaczenia i użytych wkładów.

Przyłącza typu code 7 gwarantują, że wkład będzie zawsze pozostawał na swoim miejscu.

Dzięki modułowemu rozwiązaniu Donaldson-Ultrafilter w obudowie można zamontować różne rodzaje wkładów. Zakres wkładów obejmuje filtry wstępne, sterylne oraz membranowe o stopniu filtracji do 0,04um. Klamrowe złącze pomiędzy dolną, a górną częścią obudowy umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie obudowy.

Obudowy filtrów PF-EG spełniają wymagania dyrektywy ciśnieniowej 97/23/EG.

Niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach oraz przyłącze mleczarskie sprawiają, że PF-EG jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu mleczarskiego, produkcji napojów oraz filtracji cieczy.

Obudowy Superplus są dodatkowo wyposażone w zawory typu pharma w najniższym miejscu wlotu i wylotu.

Powierzchnia obudowy jest polerowana elektrochemicznie od zewnątrz i wewnątrz do 0,8 um.

Karty techniczne:
Obudowa ze stali nierdzewnej typ PF-EG

Obudowa plastikowa P-KG firmy Donaldson stanowi szczególnie ekonomiczne rozwiązanie do filtracji cieczy. Filtr wyróżnia sie solidną konstrukcją, która jest nieczuła na wstrząsy.

Cechy:

 • Trwała konstrukcja z polipropylenu
 • Wbudowany zawór wentylacyjny
 • Odporny na uderzenia hydrauliczne
 • Przepływ do 76l/min

Karty techniczne:
Obudowa z polipropylenu typ P-KG(EN)

ELEMENTY FILTRACYJNE

Filtry Donaldson PP-TF filters są nominalnie klasyfikowanymi filtrami wgłębnymi składającymi sie w 100% z polipropylenu. Element PP-TF zapewnia doskonałą prędkośc przepływu i wysoka przepustowość z nominalną rentencją i wysoką pojemnością na zanieczyszczenia.Ta niezwykła wytrzymała konstrukcja utrzymuje spójną porowatość i retencje zanieczyszczeń przez cały okres użytkowania bez rozlania lub wyładunku zanieczyszczeń.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi USA i EU potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. Wkłady PP-TF przeszły testy toksologiczne zgodnie z USP Class VI dla plastików. Elementy filtra są wytwarzane zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi, nie wykazują przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien i są spajane termicznie bez użycia poiw czy innych środków chemicznych.

Zastosowanie:
Filtr wgłębny PP-TF jest zaprojektowany i rozwijany jako filtr wstępny z dużą pojemnością na zanieczyszczenia gruboziarnistych zanieczyszczeń i cząstek. Typowe zastosowanie obejmuje:

 • Oczyszczanie wstępnych produktów w przemysle spożywczym i produkcji napojów:
  • wody źródlanej
  • wody z kranu
  • wody mineralnej
  • napojów
 • Oczyszczanie i filtracja:
  • kosmetyków
  • olejów
  • smarów
  • farb i barwników
  • tuszy do drukarek
 • Oczyszczanie substancji chemicznych:
  • Kwasów
  • Zasady
  • Alkoholi, aldehydów
  • Estrów i ketonów
  • Ciecze fotolitograiczne

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ PP-TF(EN)

Filtr (P)-SM N składa sie z regenerowalnej plisowanej matrycy filtra z osłona zewnętrzną i końcówkami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Stopień retencji wynosi rozciąga sie od 1µm absolutny do 250µm absolutny w wodzie.

Wkład filtra (P)-SM N oferuje wyjątkowo ekonomiczną filtrację wstępną i końcową, gdzie matryca filtra wykonana ze stali nierdzewnej może być regenerowana przez ultradźwięki lub wymywanie wsteczne. Jest to szczególnie istotne przy wyższych obciążeniach cząstek.

Wytrzymała konstrukcja filtra (P)-SM N jest także odpowiednia do cieczy o wysokiej lepkości i może wytrzymać różnicy ciśnienia do 5 bar (przepływ z zewnątrz do wewnątrz). Ponadto filtrymożna stosować do temperatury 150°C, ze spawanymi pokrywami końcowymi do 200°C.

Elementy filtracyjne spełniają wymagania UE i USA dotyczącymi dopuszczenia do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Code of Federal Regulations) Tytuł 21 oraz 1935/2004/EC. Filtr jest wytwarzany zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi, nie wystepuje migracja medium filtracyjnego oraz nie ma zjawiska uwalniania włókien filtra.

Zastosowanie:

 • Filtracja cieczy:
  • filtracja wody
  • substancje chemiczne
  • rozpuszczalniki
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • syropy
  • kosmetyki
  • farby
  • wody morskiej
  • chłodziwa

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ (P)-SM N(EN)

Filtry Donaldson (P)-PP to nominalnie klasyfikowane filtry wgłębne wykonane w 100% z polipropylenu. Zawierają równomiernie upakowane polipropylenowe medium filtracyjne z mikrowłókien, które zapewnia zwężającą się strukturę porów. Filtry (P)-PP gwarantują doskonałe wartości przepływu i wysoką zdolność do przeciążeń przy zachowaniu nominalnej retencji cząstek submikronowych i znakomitych parametrów zatrzymywania zanieczyszczeń. Całkowicie polipropylenowa konstrukcja filtrów zapewnia zgodność chemiczną i niskie poziomy ekstrakcji w szerokim zakresie płynów i aplikacji.

Medium filtra polipropylenowego (P)-PP zostało wyprodukowane podczas procesu, w którym wytwarzana jest samołącząca się struktura z wielu warstw coraz drobniejszych włókien i mniejszych porów. Dzięki najnowszej wiedzy z zakresu projektowania powstała wysoce porowata struktura zwężających się porów składająca się z klasyfikowanej absolutnie warstwy wewnętrznej oraz kilku zewnętrznych warstw filtrów wstępnych, które istotnie zwiększają zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi EU i USA potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regula-cji Federalnych) Tytuł 21i EEC/1935/2004. (P)-PP przeszedł testy dla plastików USP Klasa VI. Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien. Jest połączony termicznie bez użycia spoiw lub innych środków chemicznych.

Cechy i zalety:

 • Niezwykle wytrzymała konstrukcja polipropylenowa
 • Bardzo wysoka wartość przepływu
 • Niezykle wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń
 • Wielowartstwowe medium filtracyjne
 • Potwierdzone przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 &EEC/1935/2004

Zastosowanie:

 • Oczyszczanie produktów spożywczych (żywność i napoje)
  • Woda butelkowana
  • Napoje bezalkoholowe
  • Piwo
  • Wino
  • Alkohole wysokoprocentowe
  • Syropy
 • Oczyszczanie substancji chemicznych
  • Kwasy
  • Zasady
  • Alkohole, aldehydy
  • Estry i ketony
  • Ciecze fotolitograficzne
 • Oczyszczanie i filtracja:
  • Kosmetyków
  • Olejów
  • Smarów
  • Farb i barwników
  • Atramentów do drukarek

Karty techniczne
Element filtracyjny typ (P)-PP

Wklad PP100 C został specjalnie opracowany dla maksymalnego bezpieczeństwa, wydajności i ekonomii w ochronie wody w buletkach i napojów przed zanieczyszczeniem pierwotniakami Cryptosporidium i Giardia.

Filtr PP100 C został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z NSF Standard 53 jako obsolutna bariera dla Cryptosporidium i Giardia w zastosowaniach wody pitnej. Jest także zgodny ze rekomendacjami CDC/EPA dla użycia klasyfikowanego abslutnie 1µm filtrów do kontroli Cryptosporidium w wodzie pitnej.

1 µm absolutnie klasyfikowany plisowany wkład filtra Donaldson PP100 C zapewnia niezrównaną wydajność filtracji. Zawiera medium z mikrowłokien składający sie z wielu cieńszych warstw włokien i kolejno mniejszych porów. To bardzo porowata, stożkowa struktura porów zapewnia doskonałe przepływy wody i wysoką przepustowość, przy zachowaniu wyróżniającej pojemności do zatrzymywania zanieczyszczeń. Wytrzymała konstrukcja jest w całości wykonana z polipropylenu.

Zastosowanie:

 • Kontrola Cryptosporidium w
  • wodzie butelkowanej
  • wodzie mineralnej
  • wodzie źródlanej
  • wodzie gruntowej
  • wodzie procesowej
  • wodzie pitnej
 • Filtracja produktów spożywczych i napojów
  • napoje
  • piwo
  • wino
  • spirytusy
  • syropy

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ PP100 C(EN)

Element filtra (P)-PF-PES “W” jest absolutnie klasyfikowanym, plisowanym o wysokiej wydajności polieterosulfonowa membraną filtra. Zapewnia największą pewność działania filtracyjnego, stabilność i zywotność dl sterylnej filtracji i stabilizacji mikrobiologicznej.

Wyjątkowa wydajność elementu filtra (P)-PF-PES “W” jest efektem najnowoczesniejszego medium filtracyjne. Polieterosulfonowa membraną jest hydrofobowa i wyrónia sie posiadaniem asymetrycznego strukture porów. Wielkość porów stopniowo sie zmniejsza w kiedunku środka medium czego resultatem jest wysoko porowata struktura. Wyjątkowo trwałą konstrukcja utrzymuje spójną porowatość i usuwanie zaniecyszczeń przez cały okres użytkowania.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi USA i EU potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. Wkłady (P)-PF-PES “W”przeszły testy toksologiczne zgodnie z USP Class VI dla plastików. Elementy filtra są wytwarzane zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi, nie wykazują przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien i są spajane termicznie bez użycia poiw czy innych środków chemicznych.

Zastosowanie:

 • Klaryfikacja i sterylizacja wszystkich rodzajów wody
  • wodzie butelkowanej
  • wodzie mineralnej
  • wodzie źródlanej
  • wodzie gruntowej
  • wodzie procesowej
  • wodzie pitnej
 • Filtracja wysokiej jakości dla różnych wymagań ultra czystej wody
  • woda dejonizowana
  • woda po obróbce chemicznej
  • woda wysokotemperaturowa
  • woda procesowa
 • Sterylna filtracja napojów
  • napojów bezalkoholwych
  • piwa
  • wina

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ (P)-PF-PES “W”(EN)

Element filtra PF-PES “B” jest absolutnie klasyfikowanym, plisowanym o wysokiej wydajności polieterosulfonowa membraną filtra. Zapewnia największą pewność działania filtracyjnego, stabilność i zywotność dl sterylnej filtracji i stabilizacji mikrobiologicznej.

Wyjątkowa wydajność elementu filtra PF-PES “B” jest efektem najnowoczesniejszego medium filtracyjne. Polieterosulfonowa membraną jest hydrofobowa i wyrónia sie posiadaniem asymetrycznego strukture porów. Wielkość porów stopniowo sie zmniejsza w kiedunku środka medium czego resultatem jest wysoko porowata struktura. Wyjątkowo trwałą konstrukcja utrzymuje spójną porowatość i usuwanie zaniecyszczeń przez cały okres użytkowania.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi USA i EU potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. Wkłady PF-PES “B”przeszły testy toksologiczne zgodnie z USP Class VI dla plastików. Elementy filtra są wytwarzane zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi, nie wykazują przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien i są spajane termicznie bez użycia poiw czy innych środków chemicznych.

Zastosowanie:

 • Klaryfikacja i zimna sterylizacja napojów:
  • piwa
  • mix piwny
  • wina
 • Klaryfikacja i końcowa filtracja :
  • wody dejonizowanej
  • wody po obróbce chemicznej
  • wysoka temperaturej wody
  • wody procesowej
  • napojów bezalkoholowych
  • wody butelkowanej

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ PF-PES ”B”(EN)

Element filtra PF-PES “X” jest absolutnie klasyfikowanym, plisowanym o wysokiej wydajności polieterosulfonowa membraną filtra. Zapewnia największą pewność działania filtracyjnego, stabilność i zywotność przy styczności z cieczami takimi jak piwo i wino.

Wyjątkowa wydajność elementu filtra PF-PES “X” jest efektem najnowoczesniejszego medium filtracyjne. Polieterosulfonowa membraną jest hydrofobowa i wyrónia sie posiadaniem asymetrycznego strukture porów. Wielkość porów stopniowo sie zmniejsza w kiedunku środka medium czego resultatem jest wysoko porowata struktura. Wyjątkowo trwałą konstrukcja utrzymuje spójną porowatość i usuwanie zanieczyszczeń przez cały okres użytkowania.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi USA i EU potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. Wkłady PF-PES “X”przeszły testy toksologiczne zgodnie z USP Class VI dla plastików. Elementy filtra są wytwarzane zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi, nie wykazują przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien i są spajane termicznie bez użycia poiw czy innych środków chemicznych.

Zastosowanie:

 • Klaryfikacja i zimna sterylizacja napojów:
  • piwa
  • mix piwny
  • piwo przeniczne
  • Lager Pils
  • likiery
  • spirytusy
  • wina musujące
  • wino
 • Filtracja o wysokiej jakości:
  • woda procesowa

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ PF-PES ”X”(EN)

Wkłady filtracyjne PP-FC są najnowszym osiągnięciem przy projektowaniu filtrów typu spun-bonded o skuteczności nominalnej. Elementy te, produkowane z integralnym rdzeniem-bazą i dużą przestrzenią pomiędzy włóknami, przewyższają wkłady o podobnej skuteczności dłuższym czasem pracy oraz niskim kosztem w stosunku do efektywności. Ich doskonalsza struktura pozostaje integralna nawet przy pracy w bardzo ciężkich warunkach, jest mniej skłonna do przemieszczania się mediów oraz uleganiu zniszczeniom, jakie mają miejsce w przypadku produktów innego typu.

Stosowane włókna polipropylenowe bez dodatku spoiw, żywic czy smarów zostają rozciągnięte na centralnym, wyprofilowanym, rdzeniu-bazie. To skutkuje tym, że jednoczęściowa konstrukcja wkładu jest odporna na przeciążenia oraz przenikanie cząstek. Filtracja wgłębna wynika z dokładnej kontroli włókien podczas produkcji oraz odpowiednich warunków procesu, które zapewniają niezawodnie wysoką jakość elementów.

Cechy i zalety:

 • Trwałe i niezawodne wykonanie.
 • Dostępność od 1 do 150 µm.
 • Duża zgodnośc chemiczna przy użyciu 100% czystego polipropylenu.
 • Materiały spełniają wymogi FDA.
 • Struktura o zróżnicowanej gęstości dla zapewnienia maksymalnych pojemności na zanieczyszczenia.
 • Duża przestrzeń między włóknami skutkuje niewielką różnicą ciśnień i dużą pojemnością na zanieczyszczenia.
 • Wysoka wytrzymałość wszystkich polipropylenowych profilowanych rdzeni-baz.
 • Konstrukcja jednoelementowa, aż do 1016 mm (40″).
 • Końcowa nakrywka przyspawana bezpośrednio do rdzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa i wytrzymałości.
 • Proces termicznego spajania zapobiega przemieszczaniu się mediów.
 • Brak żywic, spoin i czynników antystatycznych zapewnia niskie wskaźniki uwalnianych zanieczyszczeń.
 • Wpis WRAS dla zastosowań przy wodzie pitnej.
 • Brak silikonu dla zastosowań przy malowaniu elektroforetycznym.
 • Uznane zastosowania przy publicznych zasobach wody pitnej zgodnie z Reg 31 Zasobów wody (Jakość Wody) Regulacje 2000.

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ PP-FC

Wkład PP-FC 100 o precyzyjnym stopniu gęstości jest późniejszym rozwinięciem dobrze sprawdzonego nominalnie klasyfikowanego filtra wgłębnego PP-FC, często używane jako filtr wody, filtr substancji chemicznych. Elemenety te o dużej wydajnośći wyróżniają sie pojemnocią na zanieczyszczenia i dają bardzo niskie spadki ciśnienia jako efekt sciśle kontrolwanego procesu produkcyjnego włokien matrycy.

Klasyfikowany absolutnie filtr wgłębny PP-FC100 jest zaprojektowany i rozwijany jako filtr wstępny przed filtrami membranowymi lub jako tania alternatywa do filtrów końcowych membranowych.

Zastosowania:

 • Oczyszczanie produktów spożywczych (żywność, napoje):
  • wode
  • wode mineralną
  • napoje bezalkoholowe
  • piwa
  • wina
  • spirytusy
  • syropy
 • Filtracja produktów farmaceutycznych:
  • odczynniki
  • rozwiązania soli izotonicznej
 • Oczyszczanie substancji chemicznych:
  • kwasy
  • zasady
  • substancje wiążące
  • środki trawiące
  • alkohole, aldehydy
  • rozpuszczalniki chlorowane i fluorowane
  • estry i ketony

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ PP-FC100(EN)

Element filtracyjny (P)-PF-PP to absolutnie klasyfikowana, plisowana, o wysokiej wydajności membrana filtracyjna z polipropylenu. Zapewnia ona najwyższy stopień i niezawodność filtracji oraz wytrzymałość na substancje chemiczne nawet w bardzo ciężkich warunkach procesowych.

Element filtracyjny (P)-PF-PP stanowi tańszą alternatywę dla membran filtracyjnych PTFE z podobną wydajnością i zakresem wytrzymałości na substancje chemiczne.Wszystkie polipropylenowe media filtracyjne są hydrofobowe z wysoce porowatą strukturą membrany. Zapewnia to duże wartości przepływów i wysoką absorbcję cząstek podczas całego okresu eksploatacyjnego. Pokrywy końcowe i polipropylenowa membrana są spajane termicznie bez użycia spoiw. Efektem jest integralny element filtracyjny, który zapewnia maksymalną wytrzymałość na substancje chemiczne przy minimalnej ekstrakcji związków chemicznych.

Ta niezwykle trwała konstrukcja utrzymuje stałą porowatość i zdolność powstrzymywania zanieczyszczeń poprzez cały okres eksploatacyjny filtra bez niekontolowanego odprowadzania zanieczyszczeń.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi EU i USA potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. (P)-PF-PP przeszedł testy dla plastików USP Klasa VI. Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien. Jest połączony termicznie bez użycia spoiw lub innych środków chemicznych.

Cechy i zalety:

 • Niezwykle wytrzymała konstrukcja polipropylenowa
 • Dokładność absolutna 0,2 µm (HIMA/ASTM)
 • Duże wartości przepływu
 • Biologicznie obojętny
 • Potwierdzone przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowania:

 • Oczyszczanie rozpuszczalników i substancji chemicznych
  • Kwasy
  • Zasady
  • Czynniki kompleksujące
  • Alkohole, aldehydy
  • Roztwory trawiące
  • Chlorowane i fluoryzowane rozpuszczalniki
  • Estry i ketony
  • Ciecze fotolitograficzne

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ (P)-PF-PP

Element filtracyjny (P)-PF-PT to absolutnie klasyfikowana, plisowana, o wysokiej wydajności membrana filtracyjna PTFE. Zapewnia ona najwyższy stopień i niezawodność filtracji oraz wytrzymałość na substancje chemiczne nawet w bardzo ciężkich warunkach procesowych.

Medium filtracyjne PTFE jest naturalnie hydrofobowa z wysoce porowatą strukturą membrany. Zapewnia to duże wartości przepływów i wysoką absorbcję cząstek podczas całego okresu eksploatacyjnego. Pokrywy końcowe i membrana PTFE są spajane termicznie bez użycia spoiw. Efektem jest integralny kartridż filtracyjny, który zapewnia maksymalną wytrzymałość na substancje chemiczne przy minimalnej ekstrakcji związków chemicznych.

Ta niezwykle trwała konstrukcja utrzymuje stałą porowatość i zdolność powstrzymywania zanieczyszczeń poprzez cały okres eksploatacyjny filtra bez niekontolowanego odprowadzania zanieczyszczeń.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi EU i USA potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. (P)-PF-PT przeszedł testy dla plastików USP Klasa VI. Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien. Jest połączony termicznie bez użycia spoiw lub innych środków chemicznych.

Cechy i zalety:

 • Niezwykle odporność materiału na wszystkie agresywne media
 • Hydrofobowa membrana PTFE (Inherently hydrophobic PTFE membrane )
 • Dokładność absolutna 0,2 µm (HIMA/ASTM)
 • Duże wartości przepływu
 • Biologicznie obojętny
 • Potwierdzone przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowania:

 • Oczyszczanie substancji chemicznych
  • wysoko stężone kwasy
  • wysoko steżone zasady
  • odczynniki utleniające
  • czynniki wiążące
  • alkohole, aldehydy
  • substancje wytrawiające
  • rozpuszczalniki chlorowane i fluorowane
  • estry i ketony
  • ciecze fotolitograficzne

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ (P)-PF-PT

Element filtracyjny (P)-GSL N składa się z regenerowalnej, plisowanej matrycy filtra oraz osłony zewnętrznej i pokryw końcowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Wartość retencji wynosi od 1 μm nominalnej do 250 μm absolutnej.

Element filtracyjny (P)-GSL N oferuje niezmiernie ekonomiczną filtrację wstępną i końcową, podczas których matryca ze stali nierdzewnej może być regenerowana przy płukaniu w kierunku przeciwnym do przepływu lub przy użyciu ultradźwięków. Ma to ogromne znaczenie szczególnie przy zanieczyszczeniach dużymi cząstkami. Wytrzymała konstrukcja filtra (P)-GSL N sprawdza się również przy filtracji cieczy o wysokiej lepkości, może ona wytrzymać różnicę ciśnień do 10 bar (przepływ z zewnątrz do wewnątrz). Ponadto filtr może być używany w temperaturach do 210°C.

Wszystkie komponenty spełniają wymogi USA i EU potwierdzające przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regulacji Federalnych) Tytuł 21 i 1935/2004/EC. Element filtracyjny jest produkowany zgodnie z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje przemieszczania się mediów filtracyjnych ani rozluźniania włókien.

Cechy i zalety:

 • Wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń przy wysokiej różnicy ciśnień i dużych przepływach
 • Wysoce wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej
 • Regenerowalne przy płukaniu w kierunku przeciwnym do przepływu lub przy użyciu ultradźwięków
 • Filtracja cieczy
 • Potwierdzone przeznaczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowania:

 • Filtracja cieczy
  • Filtracja wody
  • Substancje chemiczne
  • Rozpuszczalniki
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł spożywczy
  • Syropy
  • Kosmetyki
  • Farby
  • Woda słona i morska
  • Chłodziwa

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ (P)-GS L N

Filtr (P) – GS VE składa się z regenerowalnej spawanej matrycy filtracyjnej wykonanej ze spieku ze stali nierdzewnej. Zakres wskaźnika retencji wynosi od 1 do 25μm.

Filtr (P) – GS VE zatrzymuje zanieczyszczenia takie jak cz. stałe, rdza i inne czynniki mogące wpływać na żywotność zaworów oraz uszczelnień. Zwiększona jakość pary zapewnia dłuższą żywotność filtrów sterylizowanych i zwiększa wydajność całego procesu. Filtr (P)-GS VE pozwala na ekonomiczną filtrację dzięki możliwośći regeneracji wkładu w myjce ultradźwiękowej lub poprzez płukanie w przeciwprądzie. Jest to szczególnie ważne przy dużej zawartości cząstek stałych. Porowatość jest wyższa niż 50% co zapewnia wysoką zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń, jak również dobre parametry przepływu i niski spadek ciśnienia.

Wytrzymałą konstrukcję filtra (P)-GS VE zaprojektowano do pracy z maksymalnym ciśnieniem różnicowym do 5bar. Filtr może być również stosowany w zakresie temperatur od -20°C aż do 210°C.

Cechy i zalety:

 • Doskonała odporność materiału na parę oraz media agresywne
 • Regeneracja poprzez płukanie w przeciwprądzie lub przy użyciu myjki ultradźwiękowej
 • Wysoka wydajność wychwytywania zanieczyszczeń przy niskim spadku ciśnienia i wysokim przepływie
 • Dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR Tytuł 21 & 1935/2004/EC

Zastosowania:

 • Filtracja cieczy
  • woda
  • chemikalia
  • rozpuszczalniki
  • przemysł farmaceutyczny
  • produkcja żywności i napojów
  • syropy
  • kosmetyki
  • farby
  • woda morska
  • chłodziwa

Karty techniczne:
Element filtracyjny typ P-GS VE

GRC  dystrybucja produktów DONALDSON

Linia Ultrafilter i Torit

filtry Donaldson, osuszacze, spusty kondensatu, dreny kondensatu, filtry sprężonego powietrza, chłodnice, zestawy naprawcze

Biuro:
ul. Porajowska 6/2, 54-106 Wrocław

 

e-mail: info@grc.pl
www.filtracja-powietrza.pl
tel: (+48) 536-536-900